VÝHODY POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

V tomto článku bych vám ráda přiblížila co je pojištění odpovědnosti za škodu.

V dnešní době by člověk neměl moc přemýšlet nad tím, zda si pojištění odpovědnosti za škodu sjednat, ale spíše v jakém rozsahu a pro jakou oblast působnosti si ho sjednat.
Proč je dobré si pojištění odpovědnosti za škodu sjednat?

Pokud podnikáte, víte, jaká jsou rizika podnikání a také to, že můžete způsobit škodu někomu dalšímu. A to že škoda může mnohonásobně převyšovat škody na vlastním majetku je samozřejmé.

Toto pojištění se vztahuje na:
•    škody na majetku
•    škody na životě a zdraví
•    škody způsobené jinak, než na majetku, životě a zdraví
•    náklady nutné k právní ochraně
•    náklady právního zastupování poškozeného
•    expertní posudky

Příklady, kde můžete nejčastěji způsobit škodu:
•    provozní činnost
•    odpovědnost z držby nemovitostí
•    odpovědnost za škody na pronajatých prostorách
•     odpovědnost za škody na cizích věcech užívaných
•    odpovědnost za škody na věcech zaměstnanců
•    odpovědnost za škody způsobené vadným výrobkem a stažení výrobků z trhu

V pojištění odpovědnosti občanů jsou zahrnuta především rizika vyplývající z činností běžných a obvyklých v běžném životě včetně rizik souvisejících s vlastnictvím nemovitosti, jako jsou např.:
•    škody způsobené v souvislosti s vedením domácnosti
•    škody způsobené při cyklistice, rekreačním sportu, jízdou na koni
•    škody způsobené osobou, která vlastní drobná domácí a hospodářská zvířata

Na koho se vámi uzavřené pojištění vztahuje:
•    na pojištěného
•    na manželku (manžela)
•    na děti (pouze po dobu, než ukončí studium, nejvýše do 25let) žijící s pojištěným ve společné domácnosti

Určitě byste měli zvážit toto pojištění, a pokud váháte, kde si toto pojištění uzavřít, navštivte pro srovnání web e-pojisteni.cz.

Zkopírujte a vložte kód níže..
Email a IM
WWW kód
Fóra
Dobré pojištění

Leave a Reply

 

Sponzorované odkazy
Poslední fráze
Doporučené odkazy

Děkujeme za návštěvu naší informační stránky. Informace zde uvedené nemusí být přesné a aktuální. Prosím vždy se zeptejte konkrétní pojišťovny jaké ona má podmínky poskytnutí pojištění.

Pokud máte nějaké dotazy a poznámky můžete je také odeslat do komentáře k článku. Děkujeme.