Pojištění odpovědnosti za škodu-zaměstnavateli a občanů

Jako první se podíváme na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli. Toto pojištění se vztahuje na škody, které klient způsobí svým chováním zaměstnavateli při výkonu práce. Zaměstnavatel má právo na náhradu této škody až do výše 4,5 násobku zaměstnancovi hrubé mzdy.
Pojištění si sjednává zaměstnanec právě pro tyto případy, kdy by po něm chtěl zaměstnavatel náhradu škody. Ta je poté vyplácena přímo zaměstnavateli. Pojištění se ale nevztahuje na škody v osobním životě a na úmyslně způsobené škody.

Jaký je postup v případě škody?

U pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavateli je v první řadě důležité celou událost pořádně nahlásit a společně s tím doložit vznik nároku na pojistné plnění. Také je důležité podrobné popsání, jak ke škodě došlo a její co nejpřesnější vyčíslení-to se provádí pomocí fotografií a faktur. Není-li zavinění zaměstnance doloženo a uznáno, nesmí zaměstnanec bez souhlasu pojišťovny svoji vinu uznat. Mohlo by se totiž stát, že pojišťovna odmítne v tomto případě uhradit škodu a tak veškeré náklady padnou na zaměstnance, jelikož se k ní zavázal.

Jako druhé pojištění odpovědnosti se podíváme na pojištění odpovědnosti za škodu občanů. To se vztahuje hlavně na škody způsobené občanem třetí osobě a to například při relaxaci. Pojištění odpovědnosti za škodu občanů se týká jak pojištěnce, tak jeho manželky/manžela a dětí a kryje i odpovědnost za škody způsobené jinde v Evropě.
Pojištění odpovědnosti za škodu občanů se vztahuje na poškození zdraví, usmrcení, škody na věci a následné finanční škody. Dále lze pojistit na náklady zdravotní pojišťovny, na právní ochranu, škody na pronajatých nemovitostech a tak dále.

Pojištění si můžete porovnat a pohodlně sjednat přes internet.

Zkopírujte a vložte kód níže..
Email a IM
WWW kód
Fóra
Dobré pojištění

Leave a Reply

 

Sponzorované odkazy
Poslední fráze
Doporučené odkazy

Děkujeme za návštěvu naší informační stránky. Informace zde uvedené nemusí být přesné a aktuální. Prosím vždy se zeptejte konkrétní pojišťovny jaké ona má podmínky poskytnutí pojištění.

Pokud máte nějaké dotazy a poznámky můžete je také odeslat do komentáře k článku. Děkujeme.