Pojištění odpovědnosti za škodu

Proč si sjednat pojištění odpovědnosti za škodu?

Každý člověk odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením státně stanovených zákonů. Není důležité, zda byla škoda způsobena konáním, nečinností nebo vztahem. Fyzická nebo právnická osoba odpovídá za škody způsobené třetí osobě na zdraví, životě a majetku. Pojištění odpovědnosti za škodu patří k základnímu pojištění podniku nebo firmy. Otázkou není, zda sjednat pojištění odpovědnosti za škodu, ale v jakém rozsahu s ohledem na charakter provozovaných činností. Škody mohou převyšovat až několikanásobně škody možné na vlastním majetku. Pojištění se vyplácí hlavně jako ochrana před možnými nároky ze strany. Nejjednodušší je sjednání online, je to velmi rychlé a můžete získat i určité výhody při uzavření online, jako jsou různá další připojištění nebo slevy.

Druhy škod hrazené pojištěním

Škody se rozdělují na škody na majetku, životě a zdraví, náklady nutné k právní ochraně pojištěného před vzneseným nárokem na náhradu škody, dále škody z provozní činnosti nebo škody způsobené na cizích věcech. Škody můžou být způsobené i na konkrétním výrobku a to může po té stát jeho výrobce velký finanční obnos, proto tento druh škody způsobené na vlastním výrobku lze také pojistit a to specifickým pojištěním odpovědnosti za výrobek. Jednotlivý zaměstnanci se mohou připojistit, proto případ náhodného poškození výrobku nebo pracovních nástrojů. Takzvané pojištění profesní odpovědnosti je pojištění poskytované nejen pojišťovnou Loydex, která je v České Republice méně známá, ale i dalšími známějšími pojišťovnami. Jedno z dalších pojištění se nazývá pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v důsledku závažné havárie. Podstatou tohoto pojištění je škoda způsobené jinému v souvislosti havárie. Náhradu za způsobenou škodu hradí příslušná pojišťovna.

Zkopírujte a vložte kód níže..
Email a IM
WWW kód
Fóra
Dobré pojištění

Leave a Reply

 

Sponzorované odkazy
Poslední fráze
Doporučené odkazy

Děkujeme za návštěvu naší informační stránky. Informace zde uvedené nemusí být přesné a aktuální. Prosím vždy se zeptejte konkrétní pojišťovny jaké ona má podmínky poskytnutí pojištění.

Pokud máte nějaké dotazy a poznámky můžete je také odeslat do komentáře k článku. Děkujeme.