Pojištění odpovědnosti za škodu

Co to vlastně je?

Pod pojmem pojištění odpovědnosti za škodu si můžeme představit například nehodu s velmi drahým zařízením v práci, nebo nechtěné rozbitý cenné věci při práci. Toto pojištění si může zřídit pracovník, který pracuje s velmi drahými zařízeními nebo cennostmi. Není to samozřejmě povinné pojištění, ale když už se něco stane, tak není nic jednoduššího než říci, ještě že mám to pojištění odpovědnosti za škodu. Samozřejmě, že jsou to náklady na víc, ale občas se vyplatí investovat do pojištění.

Na co vztahuje pojištění?

Škoda, na kterou se vztahuje pojištění odpovědnosti za škodu může vzniknout z nedbalosti, nebo porušením zaměstnancových povinností podle zákona. Pojištění se může vztahovat i na odpovědnost způsobenou v souvislosti s řízením dopravního prostředku. U některých pojišťoven při sjednání pojištění odpovědnosti za škodu můžete získat zdarma některé z dalších pojištění jako například pojištění ostatních členů v domácnosti včetně domácích mazlíčků.

Běžný život

Za škody způsobené v rámci běžného života jsou považovány i škody, které jsou způsobeny při rekreaci nebo rekreačních sportech jako jsou například zimní sporty, plavání nebo cyklistika. Počítají se sem i škody způsobená při zábavě, nechtěné rozbití nádobí, nebo jiných předmětů. Škody způsobené při nejrůznějších činnostech, které jsou považovány za součást každodenního života.

Výdaje spojené s pojištěním

Pojištění odpovědnosti za škodu je vcelku malá finanční částka pojištění placeného za rok. Tato částka může mít u některých pojišťoven výši plnění až pět milionů korun. Jednotlivé pojišťovny se liší akorát v cenách nabízených pojištění, které bývají poměrně vyrovnané. V dnešní době je možné podívat se na internetu na konkrétní pojišťovny, které nabízejí pojištění odpovědnosti za škodu a pečlivě si prostudovat jednotlivé nabízené služby jednotlivých pojišťoven.

Co je Pojištění odpovědnosti za škodu?

Děkuji Vám za návštěvu této informační stránky. V tomto článku se pokusím vysvětlit co je pojištění odpovědnosti za škodu a jestli je vůbec vhodné abyste toto pojištění uzavřeli.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Jedná se o typ pojištění kdy výměnou za měsíční poplatky vám pojišťovna zajistí proplacení škod, které jste neúmyslně a nebo nedbalostí způsobobili. Příkladem může být škoda způsobená v při výkonu zaměstnání.

Funguje to tak, že vám odchází měsíční platby pojištění z vašeho bankovního účtu. Za to že pojišťovně takto platíte vás pojistí proti nutnosti platit za vámi neúmyslně způsobené nehody a škody. Pojišťovna vám většinou nabízí možnost pojistit na různé výše pojistněho plnění – tedy strop pojistného plnění. Výše této částky závisí na výši měsíčních poplatků pojistného.

Příklady škod kryté pojištěním za škodu

Jsou to výše zmíněné škody způsobené při výkonu zaměstnání ať už jde o škody náhodné neúmyslně způsobené a nebo způsobené nedbalostí a porušující pravidla práce. Například pojišťovna Allianz do tohoto pojišťení zahrnuje také např, vytopení bytu v důsledku nedbalosti, škodu způsobenou v důsledku nesklizeného sněhu na vašem pozemku. Také by měla pojišťovna hradit například škody a újmy na zdraví vámi způsobené.

Výhodou v dnešním propojeném světě je to, že nejen obchod, komunikace a cestování je jednoduché ale také můžete být pojišťeni proti škodám které někomu způsobíte v zahraničí. Informace v tomto článku nemusí být aktuální a přesné. Pro aktuální informace se informujte u dané pojišťovny o kterou máte zájem.

Pokud nyní uvažujete o pojištění odpovědnosti za škodu, možná by vám mohlo posloužit online porovnání pojišťoven. Odkaz nebo banner naleznete na této webové stránce.


Pojištění odpovědnosti za škodu

Mnohdy se slangově pojištění odpovědnosti za škodu nazývá pojištěním na blbost. Tento úsměvný název za sebou ale schovává pojištění, které nám může ušetřit tisíce a někdy i daleko víc.

Nejdříve se zaměříme na pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli. Tento druh pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na škody způsobené zaměstnancem v jeho pracovní době při plnění jeho povinností, které plynou ze smlouvy.
Pokud se tedy nějaká pojistná událost stane, je zaměstnanec škodu nahradit. Není to ale stejné jako u “běžné občanské” povinnosti, náhradu škody pro zaměstnance je omezena zákoníkem práce.
Bude-li zaměstnavatel požadovat náhradu, může vyžadovat maximálně 4,5 násobek průměrného měsíčního výdělku.
I toto má ale své výjimky, jako jsou například schodky v oblastech peněz, cenin, zboží atd. a škody v podobě ztrát svěřených předmětů-mobilní telefony, pracovní pomůcky, nářadí. V takových případech je zaměstnavatel oprávněn požadovat náhradu v plné výši.

Jako další typ pojištění odpovědnosti za škodu je pojištění odpovědnosti za škodu v občanském životě. Volně přeloženo je tento druh vlastně pro všechny fyzické osoby, které odpovídají třetí osobě za vznik škody a jsou povinni ji nahradit. Do pojištění jsou zahrnuta většinou rizika spojená s běžnými činnostmi. Jsou to rizika:
-s vedením domácnosti (vytopení sousedů, požár, zranění sousedů vaší vinou…)
-při cyklistice, jízdě na koni, rekreaci (lyžování, plavání, skoky do vody, ale i např. polití návštěvy horkým nápojem)
-s držením a opatrováváním zbraní
-způsobené pojištěným jako vlastníkem či opatrovatelem drobných domácích a hospodářských zvířat (když pes roztrhá návštěvě obuv, zakousne sousedovu slepici,…)
-způsobené používáním nemotorového plavidla, které nepodléhá evidenci státní plavební správy

Pojistná ochrana se vztahuje nejen na pojištěného, ale také na manžela/manželku, děti a také na osoby v opatrovnictví či zvířata.

K pojištění odpovědnosti za škodu v občanském životě lze přidat i lecjaká připojištění, jako je například pád omítky či sněhu ze střechy s následkem zranění chodce atd.

Sponzorované odkazy
Poslední fráze
Doporučené odkazy

Děkujeme za návštěvu naší informační stránky. Informace zde uvedené nemusí být přesné a aktuální. Prosím vždy se zeptejte konkrétní pojišťovny jaké ona má podmínky poskytnutí pojištění.

Pokud máte nějaké dotazy a poznámky můžete je také odeslat do komentáře k článku. Děkujeme.