Co je Pojištění odpovědnosti za škodu?

Děkuji Vám za návštěvu této informační stránky. V tomto článku se pokusím vysvětlit co je pojištění odpovědnosti za škodu a jestli je vůbec vhodné abyste toto pojištění uzavřeli.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Jedná se o typ pojištění kdy výměnou za měsíční poplatky vám pojišťovna zajistí proplacení škod, které jste neúmyslně a nebo nedbalostí způsobobili. Příkladem může být škoda způsobená v při výkonu zaměstnání.

Funguje to tak, že vám odchází měsíční platby pojištění z vašeho bankovního účtu. Za to že pojišťovně takto platíte vás pojistí proti nutnosti platit za vámi neúmyslně způsobené nehody a škody. Pojišťovna vám většinou nabízí možnost pojistit na různé výše pojistněho plnění – tedy strop pojistného plnění. Výše této částky závisí na výši měsíčních poplatků pojistného.

Příklady škod kryté pojištěním za škodu

Jsou to výše zmíněné škody způsobené při výkonu zaměstnání ať už jde o škody náhodné neúmyslně způsobené a nebo způsobené nedbalostí a porušující pravidla práce. Například pojišťovna Allianz do tohoto pojišťení zahrnuje také např, vytopení bytu v důsledku nedbalosti, škodu způsobenou v důsledku nesklizeného sněhu na vašem pozemku. Také by měla pojišťovna hradit například škody a újmy na zdraví vámi způsobené.

Výhodou v dnešním propojeném světě je to, že nejen obchod, komunikace a cestování je jednoduché ale také můžete být pojišťeni proti škodám které někomu způsobíte v zahraničí. Informace v tomto článku nemusí být aktuální a přesné. Pro aktuální informace se informujte u dané pojišťovny o kterou máte zájem.

Pokud nyní uvažujete o pojištění odpovědnosti za škodu, možná by vám mohlo posloužit online porovnání pojišťoven. Odkaz nebo banner naleznete na této webové stránce.


Pojištění odpovědnosti za škodu

Mnohdy se slangově pojištění odpovědnosti za škodu nazývá pojištěním na blbost. Tento úsměvný název za sebou ale schovává pojištění, které nám může ušetřit tisíce a někdy i daleko víc.

Nejdříve se zaměříme na pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli. Tento druh pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na škody způsobené zaměstnancem v jeho pracovní době při plnění jeho povinností, které plynou ze smlouvy.
Pokud se tedy nějaká pojistná událost stane, je zaměstnanec škodu nahradit. Není to ale stejné jako u “běžné občanské” povinnosti, náhradu škody pro zaměstnance je omezena zákoníkem práce.
Bude-li zaměstnavatel požadovat náhradu, může vyžadovat maximálně 4,5 násobek průměrného měsíčního výdělku.
I toto má ale své výjimky, jako jsou například schodky v oblastech peněz, cenin, zboží atd. a škody v podobě ztrát svěřených předmětů-mobilní telefony, pracovní pomůcky, nářadí. V takových případech je zaměstnavatel oprávněn požadovat náhradu v plné výši.

Jako další typ pojištění odpovědnosti za škodu je pojištění odpovědnosti za škodu v občanském životě. Volně přeloženo je tento druh vlastně pro všechny fyzické osoby, které odpovídají třetí osobě za vznik škody a jsou povinni ji nahradit. Do pojištění jsou zahrnuta většinou rizika spojená s běžnými činnostmi. Jsou to rizika:
-s vedením domácnosti (vytopení sousedů, požár, zranění sousedů vaší vinou…)
-při cyklistice, jízdě na koni, rekreaci (lyžování, plavání, skoky do vody, ale i např. polití návštěvy horkým nápojem)
-s držením a opatrováváním zbraní
-způsobené pojištěným jako vlastníkem či opatrovatelem drobných domácích a hospodářských zvířat (když pes roztrhá návštěvě obuv, zakousne sousedovu slepici,…)
-způsobené používáním nemotorového plavidla, které nepodléhá evidenci státní plavební správy

Pojistná ochrana se vztahuje nejen na pojištěného, ale také na manžela/manželku, děti a také na osoby v opatrovnictví či zvířata.

K pojištění odpovědnosti za škodu v občanském životě lze přidat i lecjaká připojištění, jako je například pád omítky či sněhu ze střechy s následkem zranění chodce atd.

Pojištění odpovědnosti za škodu-zaměstnavateli a občanů

Jako první se podíváme na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli. Toto pojištění se vztahuje na škody, které klient způsobí svým chováním zaměstnavateli při výkonu práce. Zaměstnavatel má právo na náhradu této škody až do výše 4,5 násobku zaměstnancovi hrubé mzdy.
Pojištění si sjednává zaměstnanec právě pro tyto případy, kdy by po něm chtěl zaměstnavatel náhradu škody. Ta je poté vyplácena přímo zaměstnavateli. Pojištění se ale nevztahuje na škody v osobním životě a na úmyslně způsobené škody.

Jaký je postup v případě škody?

U pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavateli je v první řadě důležité celou událost pořádně nahlásit a společně s tím doložit vznik nároku na pojistné plnění. Také je důležité podrobné popsání, jak ke škodě došlo a její co nejpřesnější vyčíslení-to se provádí pomocí fotografií a faktur. Není-li zavinění zaměstnance doloženo a uznáno, nesmí zaměstnanec bez souhlasu pojišťovny svoji vinu uznat. Mohlo by se totiž stát, že pojišťovna odmítne v tomto případě uhradit škodu a tak veškeré náklady padnou na zaměstnance, jelikož se k ní zavázal.

Jako druhé pojištění odpovědnosti se podíváme na pojištění odpovědnosti za škodu občanů. To se vztahuje hlavně na škody způsobené občanem třetí osobě a to například při relaxaci. Pojištění odpovědnosti za škodu občanů se týká jak pojištěnce, tak jeho manželky/manžela a dětí a kryje i odpovědnost za škody způsobené jinde v Evropě.
Pojištění odpovědnosti za škodu občanů se vztahuje na poškození zdraví, usmrcení, škody na věci a následné finanční škody. Dále lze pojistit na náklady zdravotní pojišťovny, na právní ochranu, škody na pronajatých nemovitostech a tak dále.

Pojištění si můžete porovnat a pohodlně sjednat přes internet.

Sponzorované odkazy
Poslední fráze
Doporučené odkazy

Děkujeme za návštěvu naší informační stránky. Informace zde uvedené nemusí být přesné a aktuální. Prosím vždy se zeptejte konkrétní pojišťovny jaké ona má podmínky poskytnutí pojištění.

Pokud máte nějaké dotazy a poznámky můžete je také odeslat do komentáře k článku. Děkujeme.