Pojištění odpovědnosti za škodu

Proč si sjednat pojištění odpovědnosti za škodu?

Každý člověk odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením státně stanovených zákonů. Není důležité, zda byla škoda způsobena konáním, nečinností nebo vztahem. Fyzická nebo právnická osoba odpovídá za škody způsobené třetí osobě na zdraví, životě a majetku. Pojištění odpovědnosti za škodu patří k základnímu pojištění podniku nebo firmy. Otázkou není, zda sjednat pojištění odpovědnosti za škodu, ale v jakém rozsahu s ohledem na charakter provozovaných činností. Škody mohou převyšovat až několikanásobně škody možné na vlastním majetku. Pojištění se vyplácí hlavně jako ochrana před možnými nároky ze strany. Nejjednodušší je sjednání online, je to velmi rychlé a můžete získat i určité výhody při uzavření online, jako jsou různá další připojištění nebo slevy.

Druhy škod hrazené pojištěním

Škody se rozdělují na škody na majetku, životě a zdraví, náklady nutné k právní ochraně pojištěného před vzneseným nárokem na náhradu škody, dále škody z provozní činnosti nebo škody způsobené na cizích věcech. Škody můžou být způsobené i na konkrétním výrobku a to může po té stát jeho výrobce velký finanční obnos, proto tento druh škody způsobené na vlastním výrobku lze také pojistit a to specifickým pojištěním odpovědnosti za výrobek. Jednotlivý zaměstnanci se mohou připojistit, proto případ náhodného poškození výrobku nebo pracovních nástrojů. Takzvané pojištění profesní odpovědnosti je pojištění poskytované nejen pojišťovnou Loydex, která je v České Republice méně známá, ale i dalšími známějšími pojišťovnami. Jedno z dalších pojištění se nazývá pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v důsledku závažné havárie. Podstatou tohoto pojištění je škoda způsobené jinému v souvislosti havárie. Náhradu za způsobenou škodu hradí příslušná pojišťovna.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Co to vlastně je?

Pod pojmem pojištění odpovědnosti za škodu si můžeme představit například nehodu s velmi drahým zařízením v práci, nebo nechtěné rozbitý cenné věci při práci. Toto pojištění si může zřídit pracovník, který pracuje s velmi drahými zařízeními nebo cennostmi. Není to samozřejmě povinné pojištění, ale když už se něco stane, tak není nic jednoduššího než říci, ještě že mám to pojištění odpovědnosti za škodu. Samozřejmě, že jsou to náklady na víc, ale občas se vyplatí investovat do pojištění.

Na co vztahuje pojištění?

Škoda, na kterou se vztahuje pojištění odpovědnosti za škodu může vzniknout z nedbalosti, nebo porušením zaměstnancových povinností podle zákona. Pojištění se může vztahovat i na odpovědnost způsobenou v souvislosti s řízením dopravního prostředku. U některých pojišťoven při sjednání pojištění odpovědnosti za škodu můžete získat zdarma některé z dalších pojištění jako například pojištění ostatních členů v domácnosti včetně domácích mazlíčků.

Běžný život

Za škody způsobené v rámci běžného života jsou považovány i škody, které jsou způsobeny při rekreaci nebo rekreačních sportech jako jsou například zimní sporty, plavání nebo cyklistika. Počítají se sem i škody způsobená při zábavě, nechtěné rozbití nádobí, nebo jiných předmětů. Škody způsobené při nejrůznějších činnostech, které jsou považovány za součást každodenního života.

Výdaje spojené s pojištěním

Pojištění odpovědnosti za škodu je vcelku malá finanční částka pojištění placeného za rok. Tato částka může mít u některých pojišťoven výši plnění až pět milionů korun. Jednotlivé pojišťovny se liší akorát v cenách nabízených pojištění, které bývají poměrně vyrovnané. V dnešní době je možné podívat se na internetu na konkrétní pojišťovny, které nabízejí pojištění odpovědnosti za škodu a pečlivě si prostudovat jednotlivé nabízené služby jednotlivých pojišťoven.

Co je Pojištění odpovědnosti za škodu?

Děkuji Vám za návštěvu této informační stránky. V tomto článku se pokusím vysvětlit co je pojištění odpovědnosti za škodu a jestli je vůbec vhodné abyste toto pojištění uzavřeli.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Jedná se o typ pojištění kdy výměnou za měsíční poplatky vám pojišťovna zajistí proplacení škod, které jste neúmyslně a nebo nedbalostí způsobobili. Příkladem může být škoda způsobená v při výkonu zaměstnání.

Funguje to tak, že vám odchází měsíční platby pojištění z vašeho bankovního účtu. Za to že pojišťovně takto platíte vás pojistí proti nutnosti platit za vámi neúmyslně způsobené nehody a škody. Pojišťovna vám většinou nabízí možnost pojistit na různé výše pojistněho plnění – tedy strop pojistného plnění. Výše této částky závisí na výši měsíčních poplatků pojistného.

Příklady škod kryté pojištěním za škodu

Jsou to výše zmíněné škody způsobené při výkonu zaměstnání ať už jde o škody náhodné neúmyslně způsobené a nebo způsobené nedbalostí a porušující pravidla práce. Například pojišťovna Allianz do tohoto pojišťení zahrnuje také např, vytopení bytu v důsledku nedbalosti, škodu způsobenou v důsledku nesklizeného sněhu na vašem pozemku. Také by měla pojišťovna hradit například škody a újmy na zdraví vámi způsobené.

Výhodou v dnešním propojeném světě je to, že nejen obchod, komunikace a cestování je jednoduché ale také můžete být pojišťeni proti škodám které někomu způsobíte v zahraničí. Informace v tomto článku nemusí být aktuální a přesné. Pro aktuální informace se informujte u dané pojišťovny o kterou máte zájem.

Pokud nyní uvažujete o pojištění odpovědnosti za škodu, možná by vám mohlo posloužit online porovnání pojišťoven. Odkaz nebo banner naleznete na této webové stránce.


Sponzorované odkazy
Poslední fráze
Doporučené odkazy

Děkujeme za návštěvu naší informační stránky. Informace zde uvedené nemusí být přesné a aktuální. Prosím vždy se zeptejte konkrétní pojišťovny jaké ona má podmínky poskytnutí pojištění.

Pokud máte nějaké dotazy a poznámky můžete je také odeslat do komentáře k článku. Děkujeme.